Disclaimer

Disclaimer

© 2014 motor-aanhanger-huren.nl. Alle rechten voorbehouden/All rights reserved.
Auteursrecht/Copyright
Het website ontwerp, tekst, afbeeldingen, de selectie en plaatsing daarvan, is auteursrechtelijk beschermd door motor-aanhanger-huren.nl, © 2001-2014. Alle rechten voorbehouden.
Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming en is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze klanten en/of potentiële klanten, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy.
Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van motor-aanhanger-huren.nl is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.
Handelsmerken
motor-aanhanger-huren.nl is een handelsmerk van motor-aanhanger-huren welke geregistreerd kan zijn in sommige juridicties.
Alle andere handelsmerken zijn eigendom van de gerespecteerde eigenaren.
Aansprakelijkheid
Deze site is bestemd voor het verstrekken van informatie aan onze klanten. Wij hebben de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kunnen geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op deze site. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan.
Het is niet toegestaan deze site te “framen”.
Wij achten ons niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is verbonden/gelinkt van of naar deze site.
Verhuurders
Elke verhuurder die is vermeld op deze website is een natuurlijk persoon, danwel een rechtspersoon, welke op eigen rekening en verantwoording diensten of goederen aanbiedt op basis van verkoop en/of verhuur.
Een overeenkomst gaat u direct aan met een verhuurder, behoudens de uniforme huurvoorwaarden en –overeenkomst welke door ons zijn opgesteld, zijn wij geen partij in enige overeenkomst tussen u en/of verhuurder.